kim buyng kuy

המאה ה21. לעתים קרובות זיכרון הדמויות המוגדרות על ידי המראה החיצוני הוא תוצאה של הצריכה העירונית המודרנית. הוא משקף את חיי היום-יום, המיוצגים על ידי המסה- מפעלים, חנויות כלבו,  אמצעי תקשורת, מדיה ועוד. פסלים אלה לא יכלו להשתחרר מן הפופ ארט, תוצר של התרבות הציבורית העירונית. 

הדמויות של האמן מתחילות בתצפית הפשוטה והמקרית כמו במצב צורות דמויות אלה, הנראות פשוטות במבט אחד, מסמלות את החיים בערים המודרניות ומפרסמות את האמצעים לצורכי דימויים.

קים משתמש בפסליו בשילוב מעניין בין נירוסטה לאבן. בחלק מפסליו מותקנים אמצעי תאורה.

© 2019 כל הזכויות שמורות לפסלים מספרים

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle